Roczniki Historii Socjologii

 

 

ISSN 2082–0860

 

Licencja Creative Commons 

BY-NC Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne 4.0 Polska. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl


Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polskie Towarzystwo Socjologiczne 


RADA NAUKOWA

Mirosław Chałubiński (UZ), Jarosław Kilias (UW), Andrzej Kojder (UW), Morgane Labbé (EHESS, Paryż), Eva Laiferová (UK, Bratysława), Janusz Mucha (AGH), Antoni Sułek (UW), Jerzy Szacki (UW), Paavo Uusitalo (University of Helsinki), Aleksiej Wasiliew (RGGU, Moskwa)

 

REDAKTOR NACZELNY — Włodzimierz Wincławski

 

REDAKTOR TEMATYCZNY — Łukasz M. Dominiak

 

REDAKTOR JĘZYKOWY — Stanisław Burdziej

 

REDAKCJA

Łukasz M. Dominiak, Michał Głuszkowski, Radosław Sojak, Monika Tokarzewska


SIEDZIBA REDAKCJI

Instytut Socjologii, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń, p. 216

 

ADRES KORESPONDECYJNY — redakcja@rhs.epigram.eu


RECENZENCI SPOZA ZESPOŁU REDAKCYJNEGO

Izabella Bukraba-Rylska (UW, PAN), Mirosław Chałubiński (UZ), Piotr Hübner (UMK), Marcin Kafar (UŁ), Jarosław Kilias (UW), Andrzej Kojder (UW), Adam Kola (UMK), Czesław Łapicz (UMK), Michał Łuczewski (UW), Krzysztof Olechnicki (UMK), Janusz Mucha (AGH), Ewa Owczarz (UMK), Antoni Sułek (UW), Tomasz Szlendak (UMK), Krzysztof Wielecki (UKSW)

 

Za publikację w RHS przysługuje 5 pkt zgodnie z ministerialną oceną czasopism dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych (nr na liście ministerstwa B-1578)

 

W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom edytorskim redakcja oraz wydawca czasopisma stosują zasady określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) i zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE (https://publicationethics.org/resources/code-conduct).

 
 

Publikacja dofinansowana ze środków statutowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

WYDAWCA — Oficyna Wydawnicza Epigram

 

© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram & Contributors: Authors, 2014


OPRACOWANIE REDAKCYJNE — Oficyna Wydawnicza Epigram

 

 

History of Sociology. Annual Review SCIENTIFIC COUNCIL

Mirosław Chałubiński (UZ), Jarosław Kilias (UW), Andrzej Kojder (UW), Morgane Labbé (EHESS, Paryż), Eva Laiferová (UK, Bratysława), Janusz Mucha (AGH), Antoni Sułek (UW), Jerzy Szacki (UW), Paavo Uusitalo (University of Helsinki), Aleksiej Wasiliew (RGGU, Moskwa)

 

EDITOR-IN-CHIEF

Włodzimierz Wincławski

 

THEMATIC EDITOR

Łukasz M. Dominiak

 

LANGUAGE EDITOR

Stanisław Burdziej

 

EDITORIAL BOARD

Łukasz M. Dominiak, Michał Głuszkowski, Radosław Sojak, Monika Tokarzewska

 

REVIEWERS FROM OUTSIDE THE EDITORIAL TEAM

Izabella Bukraba-Rylska (UW, PAN), Mirosław Chałubiński (UZ), Piotr Hübner (UMK), Marcin Kafar (UŁ), Jarosław Kilias (UW), Andrzej Kojder (UW), Adam Kola (UMK), Czesław Łapicz (UMK), Michał Łuczewski (UW), Krzysztof Olechnicki (UMK), Janusz Mucha (AGH), Ewa Owczarz (UMK), Antoni Sułek (UW), Tomasz Szlendak (UMK)

 

 

Financed by MNiSW on the basis of agreement no 706/P-DUN/2018 (dated 10/05/2018). Project 2 “History of Sociology. Annual Review”; amount from DUN grant 20 520 PLN.

This work is licensed under a Creative Commons BY-NC Attribution-NonCommercial 4.0 Poland License. This license permits copying, modification, distribution, presentation, and performance of the work for non-commercial purposes only. This condition does not apply to derivative works, however, which may be covered by another license.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.en

© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram & Contributors: Authors, 2018

 

 

 

 

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW Pobierz PDF 

 

Szacki nekrolog

 

 


Vol 10 (2019)

Spis treści

Marta Bucholc
PDF
Andrzej Gniazdowski
PDF
Paweł Grad
PDF
Sławomir Drelich
PDF
Arkadiusz Lewandowski
PDF