Recenzje i noty

Redakcja RHS

Abstract


Derman Joshua, Max Weber in Politics and Social Tought. From Charisma to Canonisation. Cambridge University Press. Cambridge 2012 (Łukasz M. Dominiak) • Grażyna Kubica, Maria Czaplicka. Płeć, szamanizm, rasa. Biografa antropologiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2015 (Włodzimierz Wincławski) • Pavle Milenković. Uvod u socjologiju srpskog nadrealizma. Mediterran Publishing. Novi Sad 2012. (Michał Głuszkowski)

Full Text:

PDF