Recenzje i Omówienia

Redakcja RHS

Abstract


Boronojew, Ałaschan Olzonowicz (red.), Socyołogija w Leningradie – Sankt-Pietierburgie wo wtoroj połowinie XX wieka, Izdatielstwo Sankt-Pietierburgskogo Uniwiersitieta, Sankt-Petersburg 2007, 368 ss. (Michał Głuszkowski) (s. 179); Zdeněk R. Nešpor, Republika sociologů. Zlatá éra české sociologie v meziválečném období a krátce po druhé světové válce, Scriptorium, Praha 2011, 306 ss. ( Jarosław Kilias) (s. 187); Uta Gerhardt, Soziologie im zwanzigsten Jahrhundert. Studie zu ihrer Geschichte in Deutschland, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2009, 392 ss. (Monika Ryszewska) (s. 191); Małgorzata Stępnik, Stanisława Ossowskiego koncepcja socjologii sztuki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, 160 ss. (Kamila Matysiak) (s. 197); Agnieszka Kolasa-Nowak, Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych, UMCS, Lublin 2010, 204 ss. (Andrzej Zybertowicz) (s. 203); Romanowski, Nikołaj Walentinowicz, Istoriczeskaja socyołogija, Kanon-Plus, Moskwa 2009, 319 ss. (Michał Głuszkowski) (s. 206); Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wprowadzenie J. Surman i G. Mozetič, Ofi cyna Naukowa, Warszawa 2010, 533 ss. (Monika Tokarzewska) (s. 213); Ewa Domańska, Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, 223 ss. (Agata Wesołowska) (s. 214).

Full Text:

PDF