Roczniki Historii Socjologii

 

 

ISSN 2082–0860

 

Licencja Creative Commons 

BY-NC Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne 3.0 Polska. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją).

http://creativecommons.org/licences/by-nc/3.0/pl


Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polskie Towarzystwo Socjologiczne 


RADA NAUKOWA

Mirosław Chałubiński (UZ), Jarosław Kilias (UW), Andrzej Kojder (UW), Morgane Labbé (EHESS, Paryż), Eva Laiferová (UK, Bratysława), Janusz Mucha (AGH), Antoni Sułek (UW), Jerzy Szacki (UW), Paavo Uusitalo (University of Helsinki), Aleksiej Wasiliew (RGGU, Moskwa)

 

REDAKTOR NACZELNY — Włodzimierz Wincławski

 

REDAKTOR TEMATYCZNY — Łukasz M. Dominiak

 

REDAKTOR JĘZYKOWY — Lucyna Stetkiewicz

 

REDAKCJA

Łukasz M. Dominiak, Michał Głuszkowski, Radosław Sojak, Lucyna Stetkiewicz, Monika Tokarzewska


SIEDZIBA REDAKCJI

Instytut Socjologii, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń, p. 216

 

ADRES KORESPONDECYJNY — redakcja@rhs.epigram.eu


RECENZENCI SPOZA ZESPOŁU REDAKCYJNEGO

Izabella Bukraba-Rylska (UW, PAN), Mirosław Chałubiński (UZ), Piotr Hübner (UMK), Marcin Kafar (UŁ), Jarosław Kilias (UW), Andrzej Kojder (UW), Adam Kola (UMK), Czesław Łapicz (UMK), Michał Łuczewski (UW), Krzysztof Olechnicki (UMK), Janusz Mucha (AGH), Ewa Owczarz (UMK), Antoni Sułek (UW), Tomasz Szlendak (UMK)

 

Za publikację w RHS przysługuje 5 pkt zgodnie z ministerialną oceną czasopism dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych (nr na liście ministerstwa B-1578)

 

Publikacja dofinansowana ze środków statutowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

WYDAWCA — Oficyna Wydawnicza Epigram

 

© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram & Contributors: Authors, 2014


OPRACOWANIE REDAKCYJNE — Oficyna Wydawnicza Epigram

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW Pobierz PDF 

 

Szacki nekrolog

 

 


Vol 6 (2016): Socjologia i wojna


Okładka