Recenzje i noty

Redakcja RHS

Abstract


Marta Bucholc, Sociology in Poland. To be continued? Palgrave Macmillan. London 2016, pp. 102 (Ł.M. Dominiak) ■ Jan Bloch. Pacyfizm europejski i wyobraźnia wielkiej wojny. Studia i rozważania. Red. Marek Konrat. Instytut Historii PAN. Warszawa 2016, 201 ss. (W. Wincławski) ■ Christian Fleck. Sociology in Austria. Palgrave Macmillan. Basingstoke 2016, pp. 97 (M. Głuszkowski) ■ Pavle Milenković. Uvod u socjologiju srpskog nadrealizma [Wprowadzenie do socjologii serbskiego surrealizmu]. Novi Sad: Mediterran Publishing 2012, 243 ss. (M. Głuszkowski) ■ Soziologiegeschichte. Wege und Ziele. Hrsg. Christian Dayé i Stephen Moebius. Suhrkamp. Frankfurt Am Main 2015, 575 ss. (M. Tokarzewska) ■ Konferencja Research Committee on the History of Sociology International Sociological Association w Warszawie 6–8 lipca 2016 r. (Ł.M. Dominiak) ■ Acta Poloniae Historica, Vol. 114/2016, Social Sciences and Politics in Early Twentieth Century East Central-Europe, Instytut Historii PAN, pp. 421.

Full Text:

PDF